Mai một làng trống Lâm Yên

Mai một làng trống Lâm Yên

Nếu trước đây cả làng có hơn 20 gia đình làm trống với số lượng lên đến 2.000 chiếc/năm thì nay chỉ còn tính bằng chục và số người làm trống...Lễ hội của người Khmer Nam Bộ

Lễ hội của người Khmer Nam Bộ

Đồng bào Khmer Nam Bộ có nền văn hóa giàu bản sắc, được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Trong nền văn hóa ấy, lễ hội nổi lên như một điểm nhấn...