Nghề dệt thổ cẩm của người Jrai

Nghề dệt thổ cẩm của người Jrai

Nghề dệt thổ cẩm là một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai. Nhiều phụ nữ vẫn cần mẫn, miệt mài gìn giữ nghề dệt để bảo tồn nghề truyền thống.