Làng dệt cói Kim Sơn

Làng dệt cói Kim Sơn

Cây cói đã có ở Kim Sơn gần hai thế kỉ, trải qua cả trăm năm quai đê lấn biển, người Kim Sơn đã tạo nên những bãi bồi mênh mông để trồng cói...


Nghề làm giày của đồng bào Giáy

Nghề làm giày của đồng bào Giáy

Người con gái dân tộc Giáy phải biết làm giày vải, vừa thể hiện sự khéo léo, đảm đang, đồng thời giày vải cũng là lễ vật con gái Giáy về nhà chồng