Lễ hội Đền Hoàng

Lễ hội Đền Hoàng

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 29, 30/1 và 1/2 (AL), người dân Yên Thành lại nô nức trẩy hội Đền Hoàng.