Bán TĂCN kém chất lượng, 2 cơ sở kinh doanh bị phạt 36,5 triệu đồng

2022-04-12 09:41:02

Đội QLTT số 6, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã tiến hành phạt hành chính 36,5 triệu đồng với 2 hộ kinh doanh hàng loạt sản phẩm thức ăn chăn nuôi giả, kém chất lượng.

Cụ thể, ngày 22/02/2022, Đội QLTT số 6 tiến hành kiểm tra đột xuất tại 02 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra lấy 03 mẫu thức ăn chăn nuôi gửi kiểm nghiệm chất lượng.

Cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đã phát hiện nhiều sản phẩm thức ăn chăn nuôi kém chất lượng.

 Ảnh: Cục QLTT Tiền Giang

Kết quả, cả 3 mẫu thức ăn chăn nuôi đều vi phạm về chất lượng. Cụ thể, hàm lượng định lượng mỗi chất chính (các chỉ tiêu Vitamin A, B1, D3) thấp hơn mức tối thiểu từ 15% đến dưới 30%; hàm lượng định lượng mỗi chỉ tiêu chất lượng không phải chất chính (chỉ tiêu Biotin, Methionine) thấp hơn mức tối thiểu từ 15% đến dưới 30% so với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

Ngày 01/4/2022, Đội QLTT đã ra quyết định phạt hành chính 36.500.000 đồng và thu hồi gần 70 đơn vị sản phẩm thức ăn chăn nuôi vi phạm của 02 hộ kinh doanh trên.

Cổng Nông Dân 


Xem thêm


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia