Báo động: Dịch tả châu Phi tái phát, tiêu hủy hàng nghìn con lợn

2021-03-21 22:16:47

Dịch tả lợn châu Phi trở nên phức tạp trong những ngày gần đây khi nhiều ổ tái phát dịch. Mới đây tỉnh Quảng Nam đã công bố: 38 xã của 8 huyện trong tỉnh đã xuất hiện dịch trở lại, khiến gần 1.600 con lợn phải tiêu hủy.


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng
Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia