Biện pháp trị sâu cuốn lá nhỏ gây hại lúa tại miền Bắc

2022-08-08 08:43:06

Hiện lúa vụ mùa tại khu vực miền Bắc đang vào giai đoạn cuối thời kỳ đẻ nhánh chuẩn bị chuyển sang thời kỳ đứng cái làm đòng. Theo các chuyên gia Bảo vệ thực vật, đây cũng là thời điểm sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 trên lúa chuẩn bị đến chu kỳ phát sinh gây hại. Bà con cần thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu và có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.


Xem thêm


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia