Bộ tiêu chuẩn cho nông nghiệp hữu cơ

2019-08-13 16:01:22

Bộ Khoa học và Công nghệ đã chính thức ban hành bộ tiêu chuẩn Việt Nam đầu tiên dành riêng cho sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến và ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

 

Việt Nam đã có bộ tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ.

Bộ tiêu chuẩn cũng có quy định đối với tổ chức đánh giá, chứng nhận hệ thống sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ.

Việc xây dựng các tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ được thực hiện trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn của các nước có nền nông nghiệp hữu cơ phát triển như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản...

Tiêu chuẩn Quốc gia nông nghiệp hữu cơ được xác định là cơ sở quan trọng để nông dân, các tổ chức, doanh nghiệp thực hành nông nghiệp hữu cơ….

Mời bạn đọc xem chi tiết bộ tiêu chuẩn Quốc gia nông nghiệp hữu cơ: Tại đây

Theo tintucnongnghiep.comHoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia