Ca dao về mùa vụ cho nhà nông

2019-01-05 10:16:59

Tháng chạp là tháng trồng khoai, 
Tháng giêng trồng đậu, trồng khoai trồng cà. 
Tháng ba thì đậu đã già, 
Gánh đi ta hái về nhà phơi khô. 
Tháng tư đi tậu trâu bò, 
Để ta sắm sửa làm mùa tháng năm. 
Sáng ngáy đem lúa ra ngâm, 
Bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra. 
Gánh đi ta ném ruộng ta, 
Đến khi nên mạ thì ta nhổ về. 
Xuất tiền mướn kẻ cấy thuê, 
Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi. 
Cỏ lúa dọn đã sạch rồi, 
Nước ruộng vơi mười còn độ một hai. 
Ruộng thấp đóng một gàu dai, 
Ruộng cao thì phải đóng hai gàu sòng. 
Chờ cho lúa trổ đòng đòng, 
Bấy giờ ta sẽ trả công cho người. 
Bao giờ cho đến tháng mười, 
Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta, 
Gạt hái ta đem về nhà, 
Phơi khô quạt sạch ấy là xong công. 

~Sưu tầm~

Xem thêm

Thơ tình mùa đông

Khi cơn mưa gọi rét kéo về, những não nề của tâm hồn không hiểu từ đâu ùa tới

Chiều quê

Hình ảnh chiều về trên miền quê, người làm đồng dắt díu nhau về, trò chuyện râm ran luôn trong tâm trí người con xa quê.


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia