Cận cảnh chiếc máy nông nghiệp 8 trong 1 của nông dân Tạ Đình Huy

2019-05-07 17:25:48

Nếu như trước đây, công việc cày, bừa, kéo, phay đất, làm cỏ, rạch hàng, bơm nước và phun thuốc cần sử dụng 8 chiếc máy thì với chiếc máy này, mọi công việc đều có thể làm.


Xem thêm