Cảnh báo nguy cơ xảy ra hạn hán nghiêm trọng trong nữa đầu năm 2020

2020-01-21 21:18:42

Do ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, 6 tháng đầu năm 2020 được dự báo sẽ thiếu nước trầm trọng. Hàng chục nghìn ha lúa, cây rau mùa và cây công nghiệp sẽ đối mặt với tình trạng hạn hán gây ảnh hưởng đến năng suất, thậm chí có diện tích mất trắng. 

Tại khu vực Bắc Bộ
Hiện nay, lượng nước tại các hồ chứa thủy điện khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ thấp, đạt trung bình 62,2% dung tích thiết kế, thiếu hụt từ 12 - 46% so với trung bình nhiều năm. Mực nước thấp nhất tại trạm Hà Nội trên sông Hồng có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 2 hoặc tháng 3/2020 với mức nước 0,2 - 0,3m. Lưu vực sông Đà (nơi có thủy điện Hòa Bình) thiếu hụt từ 20 – 40%. Lưu vực sông Thao thiếu hụt từ 20 - 50%. Lưu vực sông Lô, sông Gâm và sông Chảy thiếu hụt từ 10 - 20%, riêng hạ lưu sông Lô thiếu hụt từ 30 - 80%. 

Tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên
Lưu lượng dòng chảy trên các sông thuộc khu vực Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 35 - 60%. Đặc biệt, một số sông lượng nước hụt trên 70% như sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An), sông Vu Gia (Quảng Nam), sông Ba (Phú Yên).
Đối với các tỉnh khu vực Tây Nguyên, mùa khô thường kéo dài từ tháng 12 năm trước đến hết tháng 4 năm sau. Theo dự báo, mùa khô năm nay ở khu vực Tây Nguyên có lượng mưa thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 15 - 30%. Chính vì vậy, mực nước trên các sông xuống ở mức thấp, lượng dòng chảy trên các sông có khả năng thiếu hụt từ 40 -50% so với trung bình nhiều năm. Thậm chí một số sông thiếu hụt trên 80%. Khả năng xảy ra hạn hán, thiếu nước vào thời gian cuối mùa khô với tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng khoảng 30.000ha (gồm 26.000ha cây lâu năm và 4.000ha lúa, rau màu)

Tình trạng hạn hán nghiêm trọng trong năm 2020 sẽ gây ảnh hưởng lớn đối với sản xuất nông nghiệp

Khu vực Nam Bộ
Dự báo tổng lượng mưa trong mùa khô năm nay ở Nam Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 30%. Dòng chảy trên các sông thiếu hụt từ 20 - 50%. Hiện nay, mực nước tại các trạm trên dòng chính sông Mê Công ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 3,0m. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long cũng đang ở mức thấp hơn 0,4 - 0,7m so với trung bình hàng năm. Chính vì thế, tình trạng hạn hán, thiếu nước tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có khả năng diễn ra nặng hơn mọi năm. 
 Để chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, bà con cần:
- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, thủy văn để chủ động xây dựng phương án phòng, chống hạn phù hợp.
- Đào ao hoặc sử dụng các vùng trũng, thấp để tích trữ nước. Ưu tiên nước tưới cho các giai đoạn cần thiết cho sự sinh trưởng của cây trồng.
- Với những vùng thiếu nước trầm trọng, bà con nên chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây lúa sang loại cây trồng có nhu cầu nước thấp như: cây lạc, cây vừng, cây ngô
- Áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm như: Tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt, tưới luân phiên.

Cổng Nông Dân 


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng