Chồn hương - nơi cung cấp giống theo nhu cầu và tiêu thụ sản phẩm - Phần 7

2020-06-30 11:00:31

Với mục đích tập hợp các địa chỉ bán giống, thu thập các địa chỉ đầu ra cho bà con trong bảng đầu ra. Tập hợp các nhu cầu mua giống trong bảng đầu vào. Trên cơ sở đó chúng tôi hy vọng một mặt bà con tìm thấy địa chỉ mua giống; mặt khác những nơi bán giống, thu mua sản phẩm cũng biết nhu cầu để khi cần họ liên lạc với bà con. Như vậy Cổng Nông Dân là một cầu nối hữu ích giữa nhà cung cấp giống, thu mua thương phẩm với nhu cầu mua giống, bán sản phẩm của bà con.

Với giá trị thương phẩm cao nên hiện nay có rất nhiều trang trại nuôi và nhân giống chồn hương.

Xem phần 1 tại bài sau: Chồn hương - nơi cung cấp giống theo nhu cầu và tiêu thụ sản phẩm

Xem phần 2 tại bài sau: Chồn hương - nơi cung cấp giống theo nhu cầu và tiêu thụ sản phẩm - Phần 2

Xem phần 3 tại bài sau: Chồn hương - nơi cung cấp giống theo nhu cầu và tiêu thụ sản phẩm - Phần 3

Xem phần 4 tại bài sau: Chồn hương - nơi cung cấp giống theo nhu cầu và tiêu thụ sản phẩm - Phần 4

Xem phần 5 tại bài sau: Chồn hương - nơi cung cấp giống theo nhu cầu và tiêu thụ sản phẩm - Phần 5

Xem phần 6 tại bài sau: Chồn hương - nơi cung cấp giống theo nhu cầu và tiêu thụ sản phẩm - Phần 6

Đầu vào - nhu cầu mua chồn hương giống

STT Tên Tỉnh/Thành Liên hệ Nhu cầu
128 Vũ Lê Bình Phú Yên 0984581028 Muốn mua chồn hương giống
127 Trương Đình Thoàng Phú Yên 0353497572 Muốn mua chồn hương giống
126 Phạm Văn Trin   0385053632 Muốn tìm hiểu và mua chồn hương giống
125 Nguyễn Trọng Phúc   0945313201 Muốn mua chồn hương giống
124 Phạm Sơn Hà Tĩnh 0972892345 Muốn mua chồn hương giống
123 Nguyễn Văn Tới TP Hồ Chí Minh 0909924667 Muốn mua chồn hương giống
122 Nguyễn Dũng Nghệ An 0855375432 Muốn mua chồn hương giống
121 Nguyễn Thị Nga Thừa Thiên Huế 0822546619 Muốn mua chồn hương giống

 

Đầu ra - mua / bán chồn hương thương phẩm, bán chồn hương giống

STT Tên Tỉnh/Thành Liên hệ Nhu cầu
45 Đỗ Anh Hiền Quảng Nam 0386782130 Bán chồn hương giống

 

Bài viết sẽ liên tục được cập nhật. Mời bà con theo dõi và đón đọc.

Ngoài ra, Cổng Nông Dân đã tổng hợp các địa chỉ bán chồn hương giống cả nước trong bài viết Địa chỉ mua chồn hương giống trên cả nước và thủ tục đăng kí nuôi. Mời mọi người tham khảo.

Cổng Nông Dân

Ý kiến bạn đọc ()
Phạm Văn Kiều Diễm
23/08/2021 13:11

Cần đâu ra cho chồn hương giống. Trại ở thôn Vạn Khánh, xã An Hoà, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Trả lời


Xem thêm


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia