Chuyện lạ ở ĐBSCL: Lũ rút, đồng ruộng biến thành "sa mạc cát"

2018-11-06 14:19:16


Xem thêm

Độc đáo những ruộng cá trên biển

“Làm ruộng trên biển” để đánh bắt cá thì chắc vẫn là một hình thức nghe còn quá lạ tai với nhiều người, nhưng đây là cách khai thác cá khá hiệu quả.


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia