Chuyện lạ ở ĐBSCL: Lũ rút, đồng ruộng biến thành "sa mạc cát"

2018-11-06 14:19:16

Xem thêm


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia