Lễ hội của người Khmer Nam Bộ

Lễ hội của người Khmer Nam Bộ

Đồng bào Khmer Nam Bộ có nền văn hóa giàu bản sắc, được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Trong nền văn hóa ấy, lễ hội nổi lên như một điểm nhấn...


Tìm hiểu về lễ hội chùa Hương

Tìm hiểu về lễ hội chùa Hương

Trẩy hội chùa Hương là hành động giải tỏa hòa hợp giữa thực và mơ, tiên và tục - thực là nền tảng, là ước vọng - trên cái không khí mùa xuân...