Cười vỡ bụng với chùm ảnh hài hước của nông dân

2018-10-30 14:42:23

Trộm đu đủ phải có đồng bọn

Ai là gà vậy?

Câu được con nào tối về cho ăn cả

Gánh nó ra đầu đình cho cả làng xử tội

Tay xách nách mang...

Khi bạn muốn trèo cây hái dừa

Luộc thế này ăn một lúc mới nhanh

Các anh hùng bàn phím

Bao giờ mới sôi hả mày

Ai đọc giùm em số cân với ạ

Mệt mỏi quá

ST

Xem thêm