Đắk Lắk: Hỗ trợ hơn 530.500 cây giống cho người dân thực hiện tái canh cà phê

2017-10-26 14:16:04

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk cho biết, thực hiện chương trình phối hợp với Tập đoàn Nettles Việt Nam hỗ trợ nông dân tái canh cà phê, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã sản xuất và bàn giao 530.500 cây cà phê thực sinh cho 1.524 hộ dân ở 40 xã thuộc 8 huyện trên địa bàn.

Cụ thể, huyện Krông Ana 12.350 cây (3 xã, 62 hộ); Lắk 28.364 cây (4 xã, 101 hộ); Ea H’leo 241.695 cây (12 xã, 657 hộ); Krông Pắc 17.160 cây (3 xã, 58 hộ), Krông Năng 77.845 cây (6 xã, 261 hộ); Krông Búk 5.720 cây (1 xã, 13 hộ); Buôn Đôn 13.368 cây (4 xã, 63 hộ); Ea Kar 134 cây (7 xã, 309 hộ).

Trước khi bàn giao cây giống, các hộ dân được Trung tâm tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê tái canh, nhờ đó các vườn cây tái canh sinh trưởng, phát triển tốt.

                              Cán bộ Khuyến nông hướng dẫn nông dân chăm sóc cà phê.

Năm 2018, Trung tâm tiếp tục phối hợp với Nettles sản xuất cây giống để hỗ trợ cho người dân tái canh. Theo đó, đơn vị sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề tái canh cho người dân, còn Nettles hỗ trợ 1.500 đồng/cây cà phê giống. Bà con nông dân có nhu cầu có thể đăng ký cây giống tại UBND các xã, thị trấn; các xã tập hợp gửi về đơn vị. Quá trình sản xuất, bàn giao cây giống có sự giám sát của Nettles.

(Theo Báo Đắk Lắk, 25/10/2017)


Xem thêm

Hiểu rõ về bảo hiểm vật nuôi

Sản phẩm này được thiết kế nhằm hỗ trợ cho Người chăn nuôi gia súc/gia cầm chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại tài chính do hậu quả của thiên tai..