Dự thảo Luật Giao thông Đường bộ sửa đổi: 11 lỗi vi phạm mới

2020-05-26 16:23:08

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được xây dựng thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2008 có 11 điểm mới rất đáng chú ý.

THÙY TRANG

Theo tintaynguyen.vn, 26/05/2020

Xem thêm: Người có hoàn cảnh khó khăn được miễn, giảm tiền phạt vi phạm giao thông?    


Xem thêm


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia