Được thần linh báo mộng, người đàn ông Ấn Độ 40 năm không cắt tóc, gội đầu

2019-08-07 17:14:00

Ông Sakal Dev Tuddu trong một giấc mơ được thần linh dặn rằng không được gội đầu, cắt tóc, vậy là ông quyết định làm theo.


Xem thêm