Gà cũng bị Bê Đê

2018-09-10 11:20:05

Với vẻ bề ngoài có sự kết hợp vô cùng lạ giữa gà trống và gá mái, con gà của một hộ dân ở An Giang bỗng dưng nổi tiếng. Theo khoa học, con gà này là cá thể lưỡng tính, tỉ lệ bắt gặp vô cùng hiếm.


Xem thêm