Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

2020-04-14 11:02:19

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vượt khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19, trong quyết định ban hành mới đây, Chính phủ đã đồng ý gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 với thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày 31/5/2020.
Theo đó, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý). Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuế năm 2020, thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 với thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày 31/5/2020.

Theo thuysanvietnam.com.vn


Xem thêm


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia