Gió mạnh khiến hàng trăm tấn sầu riêng rụng tơi tả, thiệt hại cả trăm triệu đồng

2019-08-05 15:42:00

Hàng trăm hộ dân tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) bị gió tuốt rụng hàng trăm tấn sầu riêng. Người dân đã nghĩ mọi cách để cứu vãn tình hình nhưng vẫn trong tình trạng vô vọng, chua xót đứng nhìn sầu riêng bị gió giật rụng.


Xem thêm