Hệ thống vòng tròn cùng lúc vắt sữa 100 con bò

2018-11-24 11:03:53

Xem thêm

Trang trại thẳng đứng tại Singapore

Trang trại thẳng đứng - được nông dân từ nhiều nơi trên thế giới tiếp cận. Mô hình này cho sản lượng cao gấp 10 lần so với canh tác truyền thống