Hệ thống vòng tròn cùng lúc vắt sữa 100 con bò

2018-11-24 11:03:53


Xem thêm

Khám phá nền nông nghiệp ở Hà Lan

Hà Lan được công nhận là quốc gia áp dụng tiêu chuẩn kiểm soát sinh học đặc biệt phát triển để tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch nhất thế giới.