Hộ chăn nuôi bị dịch tả lợn châu Phi sẽ được hỗ trợ những gì?

2019-03-25 15:14:52

Tính đến thời điểm này, đã có 20/63 tỉnh thành của nước ta công bố xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Những nơi dịch đi qua, hàng chục nghìn con lợn chết và buộc tiêu hủy. Bên cạnh những chuồng lợn trống trơn là số nợ chồng chất đổ lên đầu các hộ chăn nuôi. Nhiều hộ thua lỗ nặng nề, không có khả năng trả nợ ngân hàng, càng không hi vọng có thể vay vốn để tái sản xuất.

Nhằm giảm bớt những khó khăn mà các hộ chăn nuôi bị dịch tả lợn châu Phi đang gặp phải, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn số 1901/NHNN-TD yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) và ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi.

Theo đó, NHNN yêu cầu các TCTD chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do dịch tả lợn châu Phi gây ra để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Cụ thể như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất sau dịch kết thúc, thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 sửa đổi Nghị định 55/2015/NĐ-CP; Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của NHNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 55/2015/NĐ-CP và Thông tư số 25/2017/TT-NHNN ngày 24/10/2018 sửa đổi Thông tư 10/2015/TT-NHNN.

Ngoài ra, NHNN còn chỉ đạo các chi nhánh của TCTD trên những địa bàn có dịch chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình xử lý các đề nghị tháo gỡ khó khăn đối với vốn vay theo quy định.

NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố cần nắm sát diễn biến dịch trên địa bàn, chỉ đạo các TCTD kịp thời thống kê dư nợ cho vay chăn nuôi lợn, dư nợ bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi gây ra để chủ động có biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn.

Đồng thời phối hợp với các Sở, ban, ngành kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố các giải pháp xử lý rủi ro, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền để được hỗ trợ trong quá trình triển khai./.

 

Theo Cổng Nông Dân, tham khảo Sbv.gov.vn, 21/03/2019


Xem thêm


Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia