"Hộ nghèo" - phản ánh thực tế hay chỉ là danh nghĩa?

2020-06-01 16:57:00

Muốn vào hộ nghèo để thoát nghèo - chuyện tưởng nói đùa lại là thực tế tại nhiều địa phương trong những năm qua. Chỉ đến khi bình xét hộ nghèo để được khoản tiền hỗ trợ dịch Covid-19 thì câu chuyện này mới trở nên rầm rộ. 

Hộ nghèo có còn phản ánh đúng thực tế cuộc sống, hay chỉ là danh nghĩa để những người tham lam trục lợi? 

Ý kiến bạn đọc ()
lê văn hào
09/11/2020 18:40

Mong nhà nước nên sàng lọc thật kỹ trước khi bình xét đừng để đồng tiền đi sai địa chỉ cho những kẻ trục lợi thối nát

Trả lời