"Hộ nghèo" - phản ánh thực tế hay chỉ là danh nghĩa?

2020-06-01 16:57:00

Muốn vào hộ nghèo để thoát nghèo - chuyện tưởng nói đùa lại là thực tế tại nhiều địa phương trong những năm qua. Chỉ đến khi bình xét hộ nghèo để được khoản tiền hỗ trợ dịch Covid-19 thì câu chuyện này mới trở nên rầm rộ. 

Hộ nghèo có còn phản ánh đúng thực tế cuộc sống, hay chỉ là danh nghĩa để những người tham lam trục lợi? 


Xem thêm


Cộng Ngay 10.000 Cho 100% Khách Hàng
Hoi Dap Nha Nong Voi Chuyen Gia