Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Vũ Văn Thu
Email:

Câu hỏi:

Ao rộng 1,1hecta sâu 1,4m. Đã thả cá truyền thống được 3 tháng. Hỏi với diện tích nêu trên cần dùng bao nhiêu quạt để đủ oxi cho cá phát triển?

Trả lời:

Chào anh Thu,

Bật quạt nhằm mục đích để đẩy khí độc trong ao lên và hòa oxi ở trên không khí xuống.     
Để duy trì oxi trong ao anh nên có 4 quạt ở 4 góc. Mỗi quạt có 4 guồng, mỗi quạt nặng khoảng 1.5kg.

Nếu không ít nhất anh phải có 2 quạt, mỗi quạt có 4 guồng, nặng khoảng 1.5kg và xếp chéo nhau. Nhưng phải bật từ 12h đêm – 7h sáng. Nếu vào mùa hè thì có thể bật đến 6h sáng.

Thông tin đến anh!