Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Nguyễn Văn Trọng
Email:

Câu hỏi:

Ao nuôi tôm sú quảng canh thì nuôi ghép cá gì thích hợp?

Trả lời:

Chào anh Trọng!

Dựa trên đặc tính hệ sinh thái của tôm thì có thể nuôi ghép với cá rô phi. Cá rô phi có thể thích ứng ở những độ mặn khác nhau. Cá rô phi sống ở tầng nước mặt trong khi tôm sú có tập tính sống thiên về tầng đáy. Trong hệ thống nuôi quảng canh, cá rô phi có thể lọc thức ăn gồm tảo, động vật phù du và các chất hữu cơ lơ lửng (bao gồm cả những quần thể vi khuẩn sống trên đó). Ngược lại, tôm sống và kiếm ăn ở tầng đáy, thức ăn của tôm là những vật chất hữu cơ được lắng xuống và phân cá rô phi. Quá trình ăn lọc tảo và môi trường sống của cá rô phi tác dụng ức chế sự phát triển các loài vi khuẩn, ổn định môi trường ao nuôi, tạo nguồn nước sạch cho tôm phát triển. Điều quan trọng là cá rô phi có thể ăn thức ăn thừa, chất thải từ tôm làm giảm sự tích tụ chất thải trong ao nuôi.