Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Thúy Vân
Email:

Câu hỏi:

Vuông nuôi tôm vừa bị đốm trắng, vậy có nên thả cua không? Ao tôm bị đốm trắng xử lí như thế nào để nuôi được cua vậy?

Trả lời:

Chào chị Vân!

- Vuông nuôi tôm mới bị đốm trắng, nếu tận dụng để thả cua ngay sẽ dễ ảnh hưởng đến cua trong quá trình nuôi.

- Nên cải tạo và xử lý lại vuông nuôi. Xả cạn nước, bón vôi khoảng 70kg/1000m2. Phơi nắng đáy vuông 5 - 7 ngày cho đáy nứt chân chim.

- Vuông nuôi nên có lưới bao quanh.

- Lấy nước qua lưới lọc vào vuông, mực nước từ 0,6 - 0,8m