Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thử
Email: tuanlus@yahoo.com.vn

Câu hỏi:

Bệnh bạc lá (trắng lá) ở một số loại cây trồng như cây cảnh, cây ăn quả. Cách phòng chống và điều trị.

Trả lời: