Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Nguyễn Văn Tránh
Email:

Câu hỏi:

Tôi muốn nuôi lươn qua vụ đông. Xin nhờ các chuyên gia tư vấn giúp các biện pháp trú đông cho lươn như thế nào?

Trả lời:

Chào anh Tránh!

Các biện pháp trú đông cho lươn như sau:
- Nếu nuôi lươn trong bùn, cần rút nước cạn, để bùn ẩm cho lươn nằm trong bùn, mặt bùn thả 1 lớp bèo tây che phủ.
- Nếu nuôi lươn trong bể hoặc bạt không bùn, cần che chắn tránh gió lùa, tích cực bổ sung nước ấm (nước giếng khoan) vào ngày lạnh.