Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Phan Xuân Thắng
Email:

Câu hỏi:

Cho tôi hỏi các loại thuốc sát trùng chuồng trại trong chăn nuôi lợn?

Trả lời:

Chào anh Thắng!

Anh có thể sử dụng vôi và Formol để khử trùng chuồng trại chăn nuôi lợn. Anh tham khảo tại bài viết: Chuyên gia mách thuốc khử trùng diệt dịch tả lợn châu Phi