Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Cù Thị Thúy
Email:

Câu hỏi:

Gia đình tôi vừa ghép cải tạo vườn cà phê. Xin hỏi chuyên gia cách chăm sóc?

Trả lời:

Chào chị Thúy!
Chăm sóc vườn cây cà phê sau ghép cải tạo như sau:
+ Sau khi ghép mắt đã nảy mầm dài > 15-20 cm, tiến hành
tháo bỏ nilon ở phần ghép.
+ Vệ sinh vườn cây: Vặt bỏ các mầm dại ở gốc ghép, cắt tải
các cành tăm, cành sâu bệnh để cho cây có bộ tán thông thoáng, giảm khả năng trú ngụ của sâu bệnh, tập trung dinh dướng nuôi cành có ích.

Làm sạch cỏ dại quanh gốc cây. Tiến hành phun thuốc sâu khi cần thiết (Đặc biệt sau khi ghép kiến thường phá nilon, cần phun thuốc trừ kiến ngay sau khi ghép).
+ Đặc biệt chú ý giữ ẩm đều không được để khô hạn hoặc úng ngập (đều ảnh hưởng đến cành ghép).
+ Bón phân: Sau khi mầm bật cm có thể dùng phân bón lá KOMIX hoặc HUMIX để phun, sử dụng phân chuồng hoai mục kết hợp với phân NPK bón qua gốc tuỳ thuộc vào tuổi cây, bón 3 đợt/năm.
Mỗi lần bón với lượng 2-3 kg NPK/ trên gốc bón vào tháng 10-12, tháng 2-3 và sau khi thu hoạch.