Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Lê Công Hoài
Email:

Câu hỏi:

Tôm thẻ nuôi được 2 tháng, trong ao xuất hiện những bọt bong bóng lâu tan nổi trên mặt nước ở giữa ao. Chất thải chuyển sang màu rất đen. Thỉnh thoảng tôm giảm ăn mạnh vào cữ sáng. Xin hỏi nguyên nhân, cách khắc phục?

Trả lời:

Chào anh Hoài!

Nguyên nhân xuất hiện những bọt bong bóng lâu tan nổi trên mặt nước ở giữa ao là do trong ao nuôi xuất hiện một lượng khí độc H2S nhiều làm cho xuất hiện các bọt bong bóng, gây thiếu hụt ôxy cho ao nuôi.

Khí H2S được hình thành do lượng chất thải trong ao tích tụ.

H2S tác động rất xấu đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm nuôi.

 Nồng độ H2S trong nước ao từ 0,01 đến 0,02 ppm thì tôm nuôi sẽ bị nhiễm độc và chết hàng loạt.

Biện pháp xử lý

- Phải vớt hết váng tảo tàn nổi trên mặt ao.

- Giảm 30 - 50% lượng thức ăn liên tiếp trong 2 - 3 ngày.

 - Duy trì hoạt động quạt khí trong cả ngày để cung cấp ôxy do phân hủy xác tảo sẽ tiêu hao ôxy nhiều. Kịp thời rải vôi (CaO hoặc Ca(OH)2 khu vực quy tụ chất thải.

- Bón chế phẩm sinh học định kỳ như PondDtox® (2 kg/10.000 m2) trước hoặc sau khi mưa.

- Thường xuyên kiểm tra pH nước ao. Nếu pH thấp cần bón vôi ở khu vực chất thải, mỗi lần một ít, điều chỉnh pH trên 7,5. Luôn đảm bảo lượng ôxy hòa tan tại vùng rìa chất thải trên 4 ppm.

- Đặt nhá, vó kiểm tra tôm yếu tại khu vực tụ chất thải. Nếu phát hiện tôm yếu thì trộn vitamin, khoáng vào thức ăn cho tôm để giúp tôm khỏe lại.

Xem thêm: Quản lý khí H2S trong ao tôm