Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Vũ Văn Nam
Email:

Câu hỏi:

Trồng cây bí để thu lấy ngọn. Cây có hiện tượng xoăn lá, xoăn ngọn, vàng lá. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trả lời:

Chào anh Nam!

Để khắc phục hiện tượng xoăn lá, xoăn ngọn, vàng lá cho cây bí cần làm như sau:

Kiểm tra nếu thấy lớp phấn trắng dưới tán lá tức là cây bị bệnh phấn trắng gây hại.

- Nếu không thấy, lá vẫn vàng, ngọn xoăn, xoăn lá thì cây bí đã bị bệnh hoa lá dưa chuột. Bệnh do virus gây ra. Bệnh lây lan qua côn trùng môi giới chích hút từ cây bệnh sang cây khỏe.

- Nếu cây có lớp phấn trắng, sử dụng thuốc HEXACONAZOLE hoặc FOSETYL-ALUMINUM phun cả 2 mặt trên, dưới tán lá.

- Nếu cây bị bệnh do virus, cây sẽ  không có biện pháp chữa trị.

* Khắc phục:

+ Phải nhổ bỏ cây đem ra ngoài tiêu hủy

+ Sử dụng thuốc ABAMECTIN hoặc AZADIRACHTIN hoặc EMAMECTIN BENCOZATE hoặc DINOTEFURAN hoặc ETHOFENPROX hoặc THIAMETOXAM  phun cho cây