Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Lê Thị Mai
Email:

Câu hỏi:

Cây cau 10 năm tuổi, 1 số cây ra quả thường bị điếc quả, quả bé và không lớn được. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trả lời:

Chào chị Mai!

Để khắc phục quả cây cau bị nhỏ, điếc chị cần thực hiện như sau:

- Chị xem nếu cây không có bệnh gì thì tăng cường bón HỮU CƠ SINH HỌC hoặc HỮU CƠ VI SINH hoặc PHÂN CHUỒNG HOAI MỤC

- Bón NPK + TE cân đối hoặc KALI nhiều hơn.

- Tưới nước đầy đủ cho cây.

- Nếu trên cuống của buồng quả có những vết đen thì cần phòng bệnh bằng cách thuốc trừ nấm: DIFENOCONAZOLE hoặc AZOXYSTROPIN hoặc PROPICONAZOLE hoặc METIRAM COMPLEX.