Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Phạm vawnHuwng
Email:

Câu hỏi:

Gà con mới nở và nuôi được 2 tuần tuổi phân dính đít và không ỉa được?

Trả lời:

Chào anh Hưng!

Trước hết anh cần phân biệt phân trắng hay đỏ.

Phân trắng dính đít (thương hàn): Dùng Vimefloro FDP uống liều 1 ml/10 kg trọng lượng cơ thể/ngày trong 3 - 5 ngày để uống,  au đó cung cấp thêm men tiêu hóa và điện giải cho gà uống. Hoặc Vimenro 1 g/5 kg thể trọng.

Phân vàng, đỏ dính đít (cầu trùng): Dùng Vicox toltra, Amprolium 96, Amproxin.