Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Lê Thị Dung
Email:

Câu hỏi:

Trồng lạc có hiện tượng bị vàng lá, chết xanh, đốm lá. Hỏi có cách nào để phòng bệnh?

Trả lời:

Chào chị Dung!

Theo mô tả của chị thì lạc bị bệnh đốm đen do vi khuẩn gây hại. Khi bệnh xuất hiện chị cần phun một trong các loại thuốc sau:

+ Opus 75 EC, Carbenda 50 SC, Bavisan 50 WP : 10-15 ml/bình 8 lít nước

+ Bright Co 5 SC: 20-30 ml/bình 8 lít

+ Polyram 80 DF, Manozeb 80 WP, Dithane xanh M 45 80 WP : 30 g/bình 8 lít

+ Sumi Eight 12.5 WP : 3-5 g/bình 8 lít

+ Folicur 250 EW, 250 WG, 430Se. ...