Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Trần Thị Thắm
Email:

Câu hỏi:

Tôi ở Long An. Lúa của tôi xạ được 5 đêm nhưng giống lên không đều, cây cao cây thấp, có hạt nức nanh nhưng không lên nổi. Có cách nào cứu lúa cho lúa lên đều hơn không?

Trả lời:

Chào chị Thắm!

Do hạt giống sử dụng đã bị yếu. Trong hạt giống có 2 yếu tố quan trọng:

- Tỷ lệ nảy mầm hay sức sống hạt giống. Tỷ lệ nảy mầm phải trên 85%, hạt giống lúa chỉ giữ được nảy mầm tốt trong 3 tháng, sau đó giảm rất nhanh

- Cường lực hạt giống hay khả năng phát triển của hạt giống.

Do vùng Tân Thạnh Long An xuống giống trong điều kiện nắng nóng kết hợp xì phèn mà gặp phải giống có cường lực yếu, do đó bạn bón thêm lân để kích hoạt hệ thống rễ hoặc sử dụng những chất giúp mạ khỏe như comcat, plastimula..