Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Nguyễn Thị Mến
Email:

Câu hỏi:

Vườn táo 30 cây, 2 năm tuổi. Từ năm ngoái, xuất hiện đốm vàng trên lá cây, sau đó rụng lá. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trả lời:

Chào chị Mến!

Theo mô tả của chị thì hiện tượng cây táo bị đốm vàng là do nấm gây hại, bệnh nặng rồi nên mới rụng lá, bây giờ khắc phục là muộn.

Tuy nhiên, vẫn có thể áp dụng phương pháp sau:

+ Cắt bỏ những cành lá bị bệnh nặng, thu gom lá bệnh rụng đem đốt.

+ Hàng năm phun ngừa bằng các thuốc gốc ĐỒNG.

+ Khi chớm bị bệnh  thì phun MANCOZEB hoặc METALAXYL hoặc FOSETYL ALUMINIUM hoặc CHLOROTHALONIL,...

+ Cần bón NPK cân đối không được thừa ĐẠM để hạn chế bệnh.