Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Lê Sĩ Ánh
Email:

Câu hỏi:

Xin hỏi chuyên gia cách xử lý cây bí khi ra hoa và cách chữa bệnh sương mai?

Trả lời:

Chào anh Ánh!

Cắt tỉa nhánh: Cần bấm ngọn để bí phân nhánh và kích thích ra hoa, giai đoạn này cứ 2-3 ngày phải cắt nhánh một lần, cắt liên tục để ruộng bí thông thoáng và không bị che phủ.

Tuỳ thời tiết mà lượng hoa đực hoặc cái ra nhiều hay ít, nên thụ phấn bằng cách cấu hoa đực lấy phấn quyệt vào nhuỵ của hoa cái. Mỗi dây có thể lấy 4-5 quả, cần bón thúc nuôi quả bằng NPK tại phần đất ở rãnh luống hoặc trong luống.

Các loại sâu ăn tạp, cắn đứt cây, sâu vẽ bùa hại trên lá ngay từ giai đoạn cây con, phun phòng trừ bằng Regent, Padan, hoặc các loại thuốc trừ sâu thế hệ mới khác.

Bệnh hại: sương mai, đốm mắt cua...phun phòng trừ bằng Topcin, Validacin, Dacolin...