Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Nguyễn Quang Thắng
Email: nguyenquangthang@gmail.com

Câu hỏi:

Tôi đang có ý định xây dựng trang trại nuôi dúi, nhưng không biết phải xin giấy phép như thế nào? cần làm những thủ tục gì? đến cơ quan nào? Khi vận chuyển dúi thì cần phải có những giấy tờ gì?. Tôi ở hưng yên. Xin chân thành cảm ơn ban quản trị!

Trả lời:

Căn cứ theo Nghị quyết số 03 ngày 02/02/2000 của Chính phủ; Thông tư số82/2000/TT-BTC ngày 14/8/2000 của Bộ Tài chính; Quyết định số 394/2006/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp.

Hồ sơ bao gồm :

- Báo cáo tóm tắt họ và tên chủ hộ (chủ trang trại)

- Đơn xin làm trang trại chăn nuôi (có xác nhận của UBND cấp xã)

- Trích lục vị trí trang trại (có xác nhận của UBND cấp xã và Phòng TN-MT), tình trạng pháp lý của đất đai;

- Tờ trình của UBND cấp xã;

- mô hình chăn nuôi, quy mô chăn nuôi có xác nhận của UBND xã;

- Hợp đồng với đối tác liên doanh (nếu có);

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).

- Gửi hồ sơ đến UBND huyện trong thời hạn không quá 15 ngày. UBND huyện thẩm định xem xét và cấp giấy chứng nhận.

Theo: luatgiaiphong.com