Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Công
Email:

Câu hỏi:

Tôi ở Đức Phổ, Quảng Ngãi, cần tìm đầu ra cho cá lóc đầu vuông loại 2kg.

Trả lời:

Chào anh Công,

Cổng Nông Dân đã liên hệ được một số thương lái thu mua cá lóc thương phẩm loại 2kg trở lên. Anh có thể liên hệ để trao đổi thông tin:

1. anh Thực sđt 0972 097 638

2. anh Vương sđt 0346 346 630

3. anh Huy sđt 0988 588 994

4. anh Linh sđt 0944874647

5. anh Hùng sđt 0976570706

Thông tin đến anh.