Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Anh Tuấn
Email:

Câu hỏi:

Tôi có một vườn ươm cây quế giống 40 vạn cây. Hiện tại vườn cây của tôi được 9 tháng tuổi và đang phát triển chậm, lá quế rất nhỏ, không to như những vườn quế khác. Lá vàng vọt và không ra chồi non. Tình trạng này kéo dài 3 tháng nay. Cho tôi hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục , xin cảm ơn.

Trả lời:

Anh Tuấn thân mến,

Anh cần giữ ẩm cho đất, đặc biệt những ngày đầu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hạt nảy mầm. Sau khoảng 15 ngày hạt đã nảy mầm và nếu chậm nhất thì thường sau 45 ngày thì sẽ mọc hết. Tiếp theo anh gỡ bỏ rơm rạ, sau đó làm dàn che cao khoảng 60cm, độ che phủ 0,6 – 0,7.

Khi cây được 2, 3 lá thì anh xới đất và làm cỏ sạch sẽ. Lúc này cây còn non chưa nên phá váng, các lần sau đó làm cỏ kết hợp phá váng, song phải thận trọng không làm đổ cây.

Bón thúc cho cây 1 – 2 lần. Nếu cây còi cọc có thể bón thêm phân đạm sunphat, nồng độ 0,3% với liều lượng 1lít/m2.

Theo dõi sâu bệnh, dùng Boocđô 1% liều lượng 0,5 lít/ m2 để phun phòng. Khi cây bị bệnh tốt nhất nên nhổ đem đốt.

Sau khoảng 4 đến 5 tháng cây gieo đã cao được 10 – 12cm thì có thể tỉa đem cấy, nếu không cấy cũng cần tỉa bớt để giữ cự ly thích hợp khoảng từ 20 x 20cm hoặc 20 x 25cm, anh cần chăm sóc tiếp đợi mùa đem trồng.

Thông tin đến anh!