Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Nguyễn Văn Tuân
Email:

Câu hỏi:

Tôm sú thả nuôi với mật độ 25 con/m2. Thời gian chạy quạt nước như thế nào cho phù hợp?

Trả lời:

Chào anh Tuân!

Quạt nước có tác dụng chủ yếu làm tăng cường hàm lượng ôxy hòa tan và thu gom lượng chất thải. Bố trí hệ thống quạt nước và thời gian chạy quạt nước phải đảm bảo nhu cầu ôxy cho tôm nuôi, tốt nhất luôn duy trì hàm lượng ôxy hòa tan trên 4 mg/lít. Tùy từng giai đoạn nuôi mà thời gian chạy quạt nước thay đổi. Với mật độ nuôi 25 con/m2, trong giai đoạn đầu, thời gian chạy quạt khoảng 4 – 6 giờ. Tôm 1 tháng tuổi, thời gian chạy quạt nước khoảng 8 – 12 giờ, tôm 2,5 – 3 tháng trở đi, thời gian chạy quạt nước khoảng 15 – 16 giờ. Tuy nhiên, thời gian chạy quạt nước được điều chỉnh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như nhiệt độ, sức khỏe tôm nuôi, môi trường nước, sức ăn,…