Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Nguyễn Bá Luân
Email:

Câu hỏi:

Tôi muốn dùng nước giếng để tạo màu nước lên tảo silic cho bể nuôi thì cần làm gì?

Trả lời:

Chào anh Luân!

Để gây tảo silic cho bể nuôi mà sử dụng bằng nước giếng thì anh cần thực hiện như sau: Khi bơm nước giếng khoan lên anh phải qua hệ thống lọc hoặc phơi ngoài không khí ít nhất 6 giờ mới bắt đầu thực hiện gây màu nước.