Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Trần Thị Thu Trang
Email:

Câu hỏi:

Xin hỏi, trường hợp muốn chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi thì có phải xin phép không?

Trả lời:

Chào chị Trang!

Theo quy định tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, có một số trường hợp người sử dụng đất được phép chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động gồm:

Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất trồng nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các hoạt động khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu, thí nghiệm;

Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang đất trồng cây lâu năm;

Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;

Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Theo quy định trên, trường hợp đất có mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm chuyển sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi thì phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, khi chuyển mục đích sử dụng đất, phải đăng ký biến động đất đai.

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký biến động là văn phòng đăng ký đất đai.