Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Anh Anh
Email:

Câu hỏi:

Tôi có 5ha gấc trồng bằng hạt sau 7 tháng thì cho tỷ lệ cây đực cái là 80/20. Có thể chuyển đổi giới tính cây gấc đực thành cây gấc cái không?

Trả lời:

Chào chị Anh!

Hoa gấc cái là hoa lưỡng tính, nó tự thụ cho nên khi cây gấc cái ra hoa nhưng không có hoa đực vẫn đậu quả.

Trồng gấc thường người ta trồng bằng cây giống được nhân từ hom (dây). Hom này được lấy từ cây gấc cái, sau đó đem giâm thành cây giống rồi đem trồng thì tỷ lệ cây đem trồng 100% là cây cái. Khi chị trồng gấc bằng hạt thì tỷ lệ cây đực chiếm tới 80% là điều đương nhiên. Chị nên nhổ bỏ hết những cây gấc đực đi để tập trung cho cây gấc cái phát triển.

Nếu chị ghép cành (mắt) gấc cái lên cây gấc đực thành công thì việc đó nên làm nhưng chị cần chú ý, gốc cây đó để năm sau mầm mọc ra từ gốc cây (nếu mầm không mọc ra từ mắt ghép) thì vẫn là cây đực.