Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Đỗ Minh Trí
Email:

Câu hỏi:

Cho tôi hỏi công thức phối trộn thức ăn cho gà thịt, gà đẻ và có rô phi bằng giun quế?

Trả lời:

Chào anh Trí!

Cổng Nông Dân xin gửi đến anh một số công thức như sau:

Công thức phối trộn thức ăn cho gà đẻ

Nguyên liệu

Thành phần % theo khối lượng

Bột ngô 45 - 50
Cám gạo 20 - 25
Bột đậu 15
Bột cá 7
Giun quế 5 - 7
Khoáng Premix+vitamin 1

Công thức phối trộn thức ăn cho gà thịt

Nguyên liệu

Thành phần % theo khối lượng

Bột ngô 45 - 50
Cám gạo 20 - 25
Bột đậu 15
Bột cá 7
Giun quế 5 - 7
Khoáng Premix+vitamin 1

Công thức phối trộn thức ăn cho cá rô phi

Nguyên liệu

Thành phần % theo khối lượng

Bột ngô 20 
Cám gạo 40 
Bột đậu 15 - 17
Bột cá 17 - 20
Giun quế 2 - 3
Khoáng Premix+vitamin 1