Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Hầu Quang Huy
Email:

Câu hỏi:

Tôi ở Tuyên Quang muốn tìm hiểu và mua dúi giống thì ở chỗ nào gần nhất vậy?

Trả lời:

Chào anh Huy,
Ở Tuyên Quang, anh có thể đến các trại dúi sau để tìm hiểu và mua con giống:
1.    Ông Hoàng Đại Thành  
Địa chỉ: xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
ĐT: 0368946895
2.    Chị Tâm 
Địa chỉ: xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
ĐT: 0387936399.
3.    Trại dúi Tuyên Quang
Địa chỉ: huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
ĐT: 0372650516
4.    Anh Mã Ngọc Quang
Địa chỉ: huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
ĐT: 0971587835
Thông tin đến anh!