Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Xuân Thịnh
Email:

Câu hỏi:

Cổng Nông Dân cho tôi biết đất trồng rau an toàn (RAT) phải đảm bảo các điều kiện gì?

Trả lời:

Chào anh Thịnh!

Đất quy hoạch để trồng RAT phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Có đặc điểm lý, hóa, sinh học phù hợp với sự sinh trưởng, phát triển của cây rau

- Không bị ảnh hưởng trực tiếp các chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt các khu dân cư, bệnh viện, các lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và các nghĩa trang, đường giao thông lớn

- Đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đất trồng trọt theo tiêu chuẩn TCVN 5942:1995, TCVN 7209:2000

- Đất ở các vùng trồng RAT phải được kiểm tra mức độ ô nhiễm định kỳ đột xuất.