Thông tin người hỏi:

Họ và tên: Nguyễn Huyền Linh
Email:

Câu hỏi:

Cho tôi xin địa chỉ cung cấp giống, tiêu thụ và hướng dẫn nuôi chồn ở An Giang? Tôi Xin cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn Linh!

Cổng Nông Dân gửi đến bạn địa chỉ một số trang trại cung cấp giống tại An Giang và khu vực lân cận để bạn tham khảo:

1. Trang trại ông Trần Thanh Liêm

Địa chỉ: ấp Mỹ Á, xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

2. Trại giống chồn hương  Hậu Giang

ĐT: 0365528010